Prohlédněte si VÝPRODEJ doplňků stravy za ceny, jaké se již nebudou opakovat!

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod a webové stránky biohackplanet.cz a biohackplanet.com

(dále jen "podmínky")

Majitel webových stránek a prodávající:

Biohack Planet s.r.o.
Sídlo: Příkop 27/2a, 602 00 Brno
IČO: 05187605, DIČ: CZ05187605
Je plátcem DPH.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117580.
(dále jen "my")

Adresa skladu pro reklamace a vrácení zboží:

Fulfillment CZ - Biohack Planet
Do Čertous 2634/7
logistický park P3, Hala H1 - rampa č.6
193 00 Praha 20

Kontaktní údaje:
info(na)biohackplanet.cz
+420 530 330 442

Naše podmínky už víc nezkrátíme, ale číst je nebolí. Pod každým nadpisem najdete shrnutí podstatného.

Když si podmínky nepřečtete, projevíte nám důvěru, kterou nikdy nezneužijeme.

 

Úvod

Podmínky platí pro spotřebitele, ne pro podnikatele.

Podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s uzavíranou kupní smlouvou (dále jen "smlouva") mezi námi a spotřebitelem (dále jen "vy").
Nevztahují se na případy, kdy jste právnickou osobou, nebo objednáváte zboží v rámci své podnikatelské činnosti či výkonu povolání (zejména části o ochraně spotřebitele a odstoupení od smlouvy).
Ve smlouvě se můžeme dohodnout na úpravě podmínek. Ta má potom přednost před podmínkami uvedenými zde.
Smlouvu spolu uzavíráme v češtině, podmínky jsou její součástí také v češtině.
Podmínky můžeme měnit či doplňovat. Změny se již uzavřených smluv nijak nedotknou.

Uživatelský účet

Registrovat se nemusíte, ale má to výhody.

Po registraci můžete přistupovat do svého uživatelského rozhraní, kde najdete detaily a historii svých objednávek. Přihlašujete se uživatelským jménem a heslem, které nesmíte nikomu sdělit.
Váš účet můžeme zrušit, pokud ho už roky nevyužíváte, nebo porušíte podmínky.
Váš účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména z důvodu nutné údržby nebo technické poruchy.
Můžete nakoupit i bez registrace.
Při registraci a objednávce musíte uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Jen tak ji můžeme vyřídit.

Uzavření kupní smlouvy

Zkontrolujte, zda jsme vám objednávku potvrdili emailem, jen tak je platná. Potvrzením je uzavřena smlouva závazná pro nás i pro vás.

Součástí uvedených informací o zboží je cena včetně DPH a všech poplatků. Uvedené ceny jsou platné, jak je vidíte, ale můžeme se na nich dohodnout individuálně.
Objednávku provedete ve webovém rozhraní ze sekce "nákupního košíku." Detaily objednávky můžete před jejím potvrzením zkontrolovat a měnit.
Zvolíte si způsob dopravy zboží. Bude u něj uvedena konečná cena v závislosti na dopravci, velikosti zásilky a lokalitě, kam doručujeme.
Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné. Objednávku vám potvrdíme na email, a tím je mezi námi uzavřena smlouva.
U neobvyklých objednávek nebo při podezření na chybu vás můžeme požádat o dodatečné potvrzení.
Dodatky nebo odchylky uvedené v objednávce vylučujeme a nemusíme na ně brát ohled.
Objednávku lze provést také emailem či po telefonu.
Náklady vzniklé užitím komunikačních prostředků v souvislosti s objednávkou (např. náklady za internetové připojení a telefon) si hradíte sami. Neliší se od základní sazby.

Cena a platba

Cenu za zboží a dopravu dle smlouvy můžete uhradit:

  • - v hotovosti na dobírku v místě určeném v objednávce
  • - bezhotovostně převodem na účet č. 2001018391/2010, vedený u Fio banky, a.s.
  • - tzv. platebními tlačítky - online bezhotovostní platbou prostřednictvím platební brány ThePay
  • - platební kartou - online bezhotovostní platbou prostřednictvím platební brány ThePay

Musíte uhradit cenu v plné výši uvedené ve smlouvě včetně nákladů na dopravu.
Cenu můžete uhradit v českých korunách nebo eurech. Poplatky za platbu ze zahraničí si hradíte sami.
Nepožadujeme od vás žádnou zálohu.
Zálohou se nerozumí úhrada plné ceny v případě bezhotovostní platby. Tu musíte uhradit předem se splatností 7 dnů od uzavření smlouvy a uvést u ní určený variabilní symbol. Splacena je v okamžiku připsání na náš účet.
Cena hrazená hotově nebo dobírkou je splatná při převzetí zboží.
Po uhrazení ceny vystavíme daňový doklad a zašleme vám ho elektronicky emailem.
Podle zákona o evidenci tržeb vám vystavíme účtenku a zašleme vám ji elektronicky emailem. Přijatou tržbu zaevidujeme u správce daně online, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

Odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů od převzetí můžete odstoupit od smlouvy a zboží vrátit. Musíte být schopni prokázat, že jste ho odeslali. Doplňky stravy musíte vrátit v neporušeném obalu.

Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy, pokud vám bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu, pokud zboží podléhá rychlé zkáze, bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo jste zboží vyňali z hygienicky uzavřeného obalu.
Nejedná-li se o výše uvedený či jiný případ, kdy nelze odstoupit od smlouvy, máte podle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Odstoupením se smlouva ruší. Oznámení o odstoupení nám musíte v uvedené lhůtě zaslat na email nebo adresu sídla. Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám na stejnou adresu musíte doručit vracené zboží, nejlépe v původním obalu a s kompletním příslušenstvím. Musíte prokázat, že jste zboží koupili u nás (např. fakturačními údaji nebo číslem objednávky). Náklady na dopravu zboží zpět k nám hradíte vy.
Do 14 dnů od odstoupení vám vrátíme cenu zboží + náklady za nejlevnější způsob dopravy bezhotovostním převodem na vámi zvolený účet. Ne ovšem dříve, než obdržíme vrácené zboží, nebo nám prokážete, že jste ho již odeslali.
Zboží nezasílejte na dobírku, takovou zásilku nepřevezmeme.
Zboží musíte zabalit tak, aby nedošlo k poškození během přepravy.
Dostanete-li k zakoupenému zboží dárek, musíte nám ho při odstoupení od smlouvy vrátit také.
Od ceny za vrácené zboží můžeme odečíst částku odpovídající škodě či opotřebení vzniklému na zboží.
Také my máme právo odstoupit od smlouvy předtím, než zboží obdržíte. Případnou uhrazenou cenu vrátíme bez zbytečného odkladu.

Přeprava a dodání

Při převzetí zásilky od dopravce musíte zkontrolovat neporušenost obalu. Zjevně poškozenou zásilku doporučujeme odmítnout převzít. O každém poškození musíte okamžitě s doručovatelem sepsat záznam/reklamaci. To platí, i když zjistíte poškození až po rozbalení. Ihned informujte také nás. Poškození je vhodné vyfotit.

Po uzavření smlouvy vám musíme zboží smluveným způsobem dodat a vy ho musíte převzít. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží se nepovažuje za nesplnění naší povinnosti zboží dodat ani za odstoupení od smlouvy. Nepřevzetí zboží zaslaného na dobírku je hrubá neúcta k námi vynaložené práci a může být trestáno celoživotně se vracejícími pocity provinilosti.
Zboží skladem odesíláme zpravidla následující pracovní den po přijetí objednávky, resp. přijetí platby za objednávku. V menší míře může odeslání trvat déle. Doba doručení záleží na dopravci a za případně garantovanou dobu dodání odpovídá on.
Požadujete-li nestandardní způsob doručení, nesete riziko a náklady za něj vy.
Musí-li vám být z důvodů na vaší straně zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, hradíte náklady s tím spojené.
Při převzetí musíte zkontrolovat neporušenost obalu. Je-li zásilka zjevně poškozená, nemusíte ji převzít. Poškození vzniklé během přepravy musíte ihned reklamovat u přepravce (sepsat záznam), a to i v případě, že si ho všimnete až po rozbalení. Poškození je vhodné vyfotit. V každém případě musíte ihned informovat i nás, abychom mohli společně zajistit od přepravce náhradu.

Reklamační řád

Záruka platí 2 roky nebo do data expirace.

Naše práva a povinnosti ohledně reklamací se řídí příslušnými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Dále zejména, že zboží:

  • - má vlastnosti, které jsme si ujednali, které byly uvedeny, nebo které šlo očekávat s ohledem na povahu zboží a reklamu
  • - se hodí k popsanému účelu, nebo k účelu, ke kterému se obvykle používá
  • - má odpovídající jakost a provedení
  • - je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • - vyhovuje právním předpisům

Výše uvedené neplatí, pokud se zboží prodává ve slevě kvůli vadě, jako použité, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Není-li uvedeno jinak, máte právo reklamovat do 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li na zboží uvedeno datum expirace, platí toto datum. Je-li na zboží poskytována prodloužená záruka, nevztahuje se tato záruka na běžné opotřebení.
Projeví-li se vada do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním a vady vzniklé nevhodným používáním nebo skladováním.
Nemůžete reklamovat zboží, na kterém provedete neodborný zásah, úpravu, nebo ho jinak poškodíte.

Postup reklamace

Reklamované zboží nám musíte dodat na adresu skladu Fulfillment CZ - Biohack Planet, Do Čertous 2634/7, logistický park P3, Hala H1 - rampa č.6, 193 00 Praha 20 a uvést důvod reklamace. Musíte prokázat, že jste zboží koupili u nás (např. fakturačními údaji nebo číslem objednávky) a na balík nebo do něj napsat číslo objednávky.
Zboží musíte zabalit tak, aby nedošlo k poškození během přepravy.
O reklamaci nás prosím informujte také emailem, připravíme se a vyřídíme ji rychleji. Budeme rádi, když navrhnete, jak byste reklamaci nejraději vyřešili.
Po přijetí zboží reklamaci vyřídíme do 30 dnů a přijetí i vyřízení vám písemně potvrdíme.
Je-li reklamace oprávněná, máte právo na náhradu nutných nákladů k doručení (které musíte prokázat dokladem). Není-li oprávněná, právo na náhradu nákladů spojených s reklamací nemáte ani vy, ani my.

Další práva a povinnosti

Vlastnictví zboží nabýváte zaplacením celé ceny.
Nejsme k vám vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Přebíráte na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Mimosoudní řešení sporů

Nejste-li s něčím spokojeni, kontaktujte nejdříve přímo nás, budeme se snažit problém lidsky vyřešit.

Pokud se domníváte, že jsme vás jako spotřebitele poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, napište nám, budeme věc řešit. Pokud by se nedařilo spor vyřešit přímo s námi, můžete se obrátit jinam:
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů

Chráníme vaše soukromí a vaše osobní údaje používáme jen k vyřízení objednávky, komunikaci s vámi a analýze provozu eshopu.

Je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasíte se zpracováním svého jména a příjmení, adresy, IČO, DIČ, emailu, telefonního čísla a data narození, uvedete-li je. Zpracováváme je jen pro vyřízení objednávky, vedení uživatelského účtu a zasílání souvisejících informací. Neodmítnete-li to při registraci nebo později, můžeme vám také zasílat obchodní sdělení. Uvedení údajů je dobrovolné a není to podmínka pro nákup (můžou však být nezbytné pro doručení).
Všechny údaje musíte uvádět správně a pravdivě a o změnách nás informovat.
Potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste byli poučeni o tom, že je poskytujete dobrovolně.
Domníváte-li se, že nakládáme s vašimi osobními údaji v rozporu s ochranou vašeho soukromí nebo v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení a požadovat, abychom stav napravili.
Na vyžádání vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů. Vzniknou-li nám poskytnutím informace nevyhnutelné náklady, můžeme po vás požadovat jejich úhradu.

Jako správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "nařízení"), vás informujeme, že:
Vaše osobní údaje, které nám odevzdáte při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem vyřízení objednávky a případných reklamací. Právním základem pro zpracování osobních údajů je tedy plnění smlouvy založené objednávkou a současně plnění našich zákonných povinností v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
Své osobní údaje nám poskytujete z důvodu identifikace nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu neurčitou, minimálně 5 let dle zákona o účetnictví nebo 10 let dle zákona o DPH, v elektronické nebo tištěné podobě.
Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování.
Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout vámi zvolenému dopravci, který vám doručí zboží, katalogu nebo cenovému srovnávači, přes který jste na náš web přistoupili, platební bráně, službám analyzujícím provoz našeho webu, emailingovým službám, správci daně pro účely evidence tržeb a osobám, které nám poskytují právní a účetní služby v zájmu řádného plnění našich povinností. Bez vašeho souhlasu je nepředáme nikomu dalšímu.
Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci. Můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s nařízením.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Můžete kdykoli odmítnout.

Souhlasíte se zasíláním informací o zboží, službách nebo našem obchodu a se zasíláním obchodních sdělení na svůj email. Tyto souhlasy můžete kdykoli odvolat.
Při používání našich webových stránek souhlasíte s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat a odmítnout ukládání cookies například přístupem na stránky v anonymním režimu prohlížení.

Doručování

Můžeme vám doručovat na vaši emailovou adresu.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, sjednáváme, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Bude-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné (a to i z důvodu rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nastoupí místo něj ustanovení co nejbližší. Není tím dotčena platnost ostatních ustanovení.
Smlouvu včetně podmínek archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

Podmínky nabývají účinnosti 16. 4. 2020.

 

formulář pro odstoupení od smlouvy

formulář pro výměnu zboží

formulář pro reklamaci

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz